ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน


สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881

โทรสาร 0-2143-7746

E-mail : NHRCT.Library@gmail.com

รถโดยสารประจำทาง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มีรถโดยสารประจำทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับข้าราชการและประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์ราชการ โดย ขสมก. ได้จัดรถโดยสารประจำทางเข้าไปรับส่งผู้โดยสารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่

สาย 26 มีนบุรี-ศูนย์ราชการ

สาย 59 รังสิต-ศูนย์ราชการ วิ่งให้บริการ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. บ่ายตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น.

สาย 66 สถานีขนส่งสายใต้-ศูนย์ราชการ

สาย 166 อนุสาวรีย์-ศูนย์ราชการ โดยวิ่งให้บริการตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

สาย 356 สายแรก วิ่งจาก ท่าน้ำนนทบุรี แจ้งวัฒนะ สายที่สอง วิ่งจาก สะพานใหม่ - แจ้งวัฒนะ

สาย 52 ปากเกร็ด-บางซื่อ, ปากเกร็ด-จตุจักร

สาย 150 ปากเกร็ด-รามคำแหง

รถตู้สาธารณะ

ปากเกร็ด-จตุจักร
จตุจักร-เมืองทองธานี
สายฟิวเจอร์-ปากเกร็ด
ปากเกร็ด - มีนบุรี

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู 
สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

รถไฟฟ้าชานเมือง สายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม)
สถานีหลักสี่