คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเปิดให้บริการวันเวลาใดบ้าง

เปิดบริการ: วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดบริการ: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้บริการเฉพาะสมาชิกหรือไม่

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

อยู่ต่างจังหวัดต้องการใช้งานสารสนเทศได้หรือไม่

ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดหากต้องการใช้งานสารสนเทศ สามารถสืบค้นได้ผ่านเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th โดยเลือกช่องทางลัดในการสืบค้นจากปุ่มค้นที่หน้าจอ 
ในกรณีสิ่งพิมพ์ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จะมีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ให้สามารถดาวน์โหลดและมี (E-book) ให้สามารถเปิดอ่านได้ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศฯ
 

ต้องการยืมหนังสือออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่

ผู้มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศจะต้องเป็นสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก)  และมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืมออกนอกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สิทธิการยืม
กรณีบุคคลภายนอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำถามของบุคคลภายนอก
 

ครบกำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศแล้ว แต่ยังใช้งานไม่เสร็จจะทำอย่างไร

หากครบกำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้  
ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้นไว้ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นเกินกำหนดส่งจะไม่อนุญาตให้ยืมต่อ
 
วิธีการยืมต่อสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1  ยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก 
     1) เข้าสู่ระบบสมาชิก ระบบสมาชิก
     2) ใส่รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน 
     3) ระบบจะแสดงรายการยืมทั้งหมดของท่าน 
     4) รายการที่ใกล้ถึงวันครบกำหนดส่งคืน (3 วันก่อนถึงวันครบกำหนดส่งคืน) จะปรากฏข้อความ “ยืมต่อ” (Renew) ด้านล่างของรายการดังกล่าว 
     5) กดปุ่ม ยืมต่อ ระบบจะเปลี่ยนวันกำหนดส่งคืนให้อัตโนมัติ
วิธีที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
โทรศัพท์ : 0-2141-38440-2141-19870-2141-3881
Facebook : https://www.facebook.com/Nhrclibrary/ (กล่องข้อความ)
 

สามารถจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดได้หรือไม่

การจอง คือ การขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่ปัจจุบันถูกขอยืมออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และท่านต้องการขอใช้งานรายการดังกล่าวเมื่อมีการส่งคืน ทั้งนี้ ท่านต้องเป็นสมาชิกของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนก่อนจึงสามารถขอจองทรัพยากรสารสนเทศได้ 
 
วิธีการจอง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1  จองด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก 
     1) สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
     2) กดปุ่ม “จอง” บริเวณด้านหลังรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้น
     3) ระบบจะให้ท่านใส่รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน กดปุ่ม “ตกลง”
     4) จบขั้นตอนการจอง เมื่อศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวจะติดต่อท่านต่อไป
วิธีที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
โทรศัพท์ : 0-2141-38440-2141-19870-2141-3881
Facebook : https://www.facebook.com/Nhrclibrary/ (กล่องข้อความ)
 

ขอยืม

การขอยืม คือ บริการที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจัดทำเพื่อให้บริการแก่สมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ ที่ปฏิบัติงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจะบริการนำส่งเอกสารไปให้ท่านภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
วิธีการขอยืม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1  ขอยืมด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก 
     1) สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
     2) กดปุ่ม “ขอยืม” บริเวณด้านหลังรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้น
     3) ระบบจะให้ท่านใส่รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน กดปุ่ม “ตกลง”
     4) จบขั้นตอนการขอยืม ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจะบริการนำส่งเอกสารไปให้ท่านภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วิธีที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
โทรศัพท์ : 0-2141-38440-2141-19870-2141-3881
Facebook : https://www.facebook.com/Nhrclibrary/ (กล่องข้อความ)
 

ต้องการคืนหนังสือ แต่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนปิดให้บริการต้องทำอย่างไร

เมื่อศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนปิดให้บริการ  สามารถส่งคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณด้านหน้าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเปิดให้บริการคืนอัตโนมัติจนถึงเวลา 22.00 น.

ต้องการไฟล์หนังสือ หรือ E-book

กรณีเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ หรือ E-book ได้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ที่ URL : http://library.nhrc.or.th/

ต้องการสั่งซื้อหนังสือ/ขอรับหนังสือที่มีในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

กรณีเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถติดต่อขอรับตัวเล่มได้ฟรีที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ชั้น 6 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 3920
 

ต้องการเสนอให้ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาให้บริการ

สามารถแนะนำการสั่งผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ที่ แบบขอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Request) แบบฟอร์มบริการ (Forms)

มีบริการถ่ายเอกสารหรือไม่

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนไม่มีบริการถ่ายเอกสาร 
หากท่านต้องการถ่ายเอกสารรายการใดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเพื่อขอยืมออกเป็นกรณีพิเศษและไปใช้บริการถ่ายเอกสารที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ทั้งนี้ หากท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ต้องการใช้เอกสารบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าทางวิชาการ และเพื่อใช้ในการศึกษาอ้างอิงเท่านั้น  ท่านสามารถติดต่อขอสแกนเอกสารดังกล่าวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเพื่อขอใช้บริการ
 

ต้องการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเป็นหมู่คณะต้องทำอย่างไร

ทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน โดยระบุวัน เวลา และวัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ : 0-2141-38440-2141-19870-2141-3881
Facebook : https://www.facebook.com/Nhrclibrary/ (กล่องข้อความ)
 

กรณีไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ ควรจะสืบค้นอย่างไร

กรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้น สามารถใช้คำค้นหรือคำสำคัญที่ท่านต้องการค้นหา ระบุในช่องค้นหา และกำหนดเงื่อนไขการค้นเป็นการค้นจาก “คำสำคัญ” และกดปุ่มค้นหาได้

มีบริการที่จอดรถหรือไม่

สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการได้หรือไม่

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ต้องการสมัครสมาชิกต้องทำอย่างไร

การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนผ่านออนไลน์ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะสมัครสมาชิกเมื่อต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก) โดยมีวิธีการสมัครสมาชิก ดังนี้
1. ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกพร้อมหลักฐาน ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรนักเรียน
2.  กรอกข้อมูลแบบขอสมัครสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  
3. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรสมาชิกให้ พร้อมคู่มือการใช้บริการ โดยสมาชิกสมทบ มีอายุสมาชิกศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  1 ปี นับแต่วันออกบัตรสมาชิก
 

บุคคลภายนอกยืมได้หรือไม่

บุคคลภายนอกสามารถติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  โดยจะต้องสมัครสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก) 
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ยืมออกได้ไม่เกิน 3 รายการ กำหนดส่งคืนภายใน 15 วัน 
โดยต้องวางเงินมัดจำค่าประกันของเสียหาย โดยคิดมูลค่าเท่าราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม และรับเงินมัดจำคืนภายหลังการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามระเบียบและประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระเบียบ/ประกาศ
 

การร้องเรียน

ต้องการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนติดต่อได้ที่ใด

สามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยตรงได้ 3 ช่องทาง คือ
 
ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์หมายเลขสายด่วน 1377 หรือโทรศัพท์ 0-2141-3978-83
 
ช่องทางที่ 2 ส่งจดหมายเพื่อเล่าเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ มาที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 
120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านออนไลน์
สามารถร้องเรียนผ่านออนไลน์ได้ที่ URL: 
โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ