เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ สำนักงาน กสม. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
26 กุมภาพันธ์ 2567 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายน 2567 วันจักรี
8 เมษายน 2567 หยุดชดเชยวันจักรี
13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
16 เมษายน 2567 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2567 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
22 กรกฎาคม 2567 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคม 2567 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2567 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช
14 ตุลาคม 2567 หยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2567 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม 2567 วันหยุดกรณีพิเศษ
31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี