ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 53 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เสน่ห์ จามริก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
   เสน่ห์ จามริก / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC571
ส898 2545 
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ
   เสน่ห์ จามริก / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745.A1
ส898 2549 
ความหลากหลายทางชีวภาพในกระแสโลกาภิวัตน์
   เสน่ห์ จามริก / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QH541.15.B56
ส898 2546 
ชุมชนไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
   เสน่ห์ จามริก
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Process 
ฐานทรัพยากร...ทุนชีวิตของสังคมไทย
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QH77.T5
ฐ199 2546 
ฐานทรัพยากรป่าเขตร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   เสน่ห์ จามริก, 2470- / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
SD235.T5
ส898 2546 
ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัตน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทยอะไรคือทางรอด
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC445
ท265 2544 
ที่ระลึกงานกตัญญุตา 80 ปี ศ.ระพี สาคริก เสวนาเรื่อง "จิตวิญญ..
   ระพี สาคริก / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
S471.T5
ร243 2545 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย : บทวิเคราะห์เบื้องต้น
   เสน่ห์ จามริก / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LA1221
ส898 2537 
บทความประกอบการสัมมนา เรื่อง "การเมือง : เรื่องของใคร?" : เน..
   เสน่ห์ จามริก / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1745
ส898 2549 
บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   เสน่ห์ จามริก / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC580.T5
ส898 2546 
บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   เสน่ห์ จามริก / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC580.T5
ส8981 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/53 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.