ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/2
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2554
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC575
บ153 2554 
Rated: 4.5/2
รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) : การตรวจสอบความชอบด้ว..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
K3238
บ153 2555 
การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล..
   อุดม รัฐอมฤต / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2460
อ785 2544 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2620
บ153 2563 
ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1572
บ153 2563 
ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
   พัชรี สิโรรส / 2566
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746
พ524 2566 
ทุกก้าวย่างอย่างครูกฎหมาย : รวบบทความที่ระลึกในโอกาสอายุครบ ..
    / 2553
   Fulltext Electronic resource [http://law.tu.ac.th/files/Kani..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างส..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3165.A9
บ153 2563 
ปฏิรูปการเมืองไทย : หลงทางหรือไร้จุดหมาย, อาจาริยบูชา รวมบทค..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745
ป138 2557 
ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2565
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2064.52017.K5
ป269 2565 v.2 
ปูชนียจารย์ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CT1548.A52
ป679 2557 
รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2000.P9
ร156 2545 v.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/35 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.