ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
         main-annual report มุมรายงานประจำปี (ขอยืมได้)
         main-book มุมหนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-clipping มุมกฤตภาค
         main-closed มุมชั้นปิด
         main-e-books อีบุ๊ก (E-BOOKS)
         main-electronic มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ขอยืมได้)
         main-fiction มุมนวนิยาย (ขอยืมได้)
         Main-Game บอร์ดเกม
         main-multimedia มุมสื่อมัลติมีเดีย (ขอยืมได้)
         main-NHRC มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. (ขอยืมได้)
         main-pamphlet มุมจุลสาร (ขอยืมได้)
         main-PDF ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
         main-reference มุมอ้างอิง
         main-reprint มุมสิ่งพิมพ์พิเศษ
         main-reserve มุมหนังสือสำรอง (ขอยืมได้)
         main-serial มุมวารสาร (ขอยืมได้)
         main-Staff ผลงานข้าราชการ
         main-thesis มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม
กลับ
แผนที่ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.