ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV640.4.T5 ท942 2557
 ชื่อเรื่อง ไทยที่พักพิงผู้อพยพหนีภัยสงครามผู้แสวงหาที่ลี้ภัย/ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง เอกสารประกอบการสัมมนาไทย ที่พักพิง ผู้อพยพหนีภัยสงคราม ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Speeches and debates on Thailand shelter of refugees and asylum seekers
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
 รูปเล่ม 47 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ปาฐกถา เรื่อง สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อพยพหนีภัยสงครามผู้แสวงหาที่ลี้ภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา / นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
-- รายงานผลการศึกษาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบริเวณชายแดนไทย-พม่า : กรณีผู้หนีภัยสงครามและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
-- รายงานจากพื้นที่การให้ความช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้อพยพชาวโรฮิงญาและกลุ่มคนมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ
-- อภิปราย หัวข้อ การสร้างกลไกในการคุ้มครองสิทธิผู้อพยพหนีภัยสงครามและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจากนางสาวเกศริน เตียวสกุล (25 มิ.ย. 57).
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--การประชุม
 หัวเรื่อง ผู้ลี้ภัย
 หัวเรื่อง ผู้ลี้ภัย--ไทย
 หัวเรื่อง การลี้ภัย--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิผู้อพยพ
 คำศัพท์ สิทธิผู้อพยพหนีภัยสงคราม
 คำศัพท์ สิทธิของผู้ลี้ภัย
 คำศัพท์เนื้อหา เอกสารการประชุม
 ผู้แต่งร่วม สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, ประธานคณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม จอน อึ๊งภากรณ์, รองประธานคณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม รัษฎา มนูรัษฎา, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม เจนจิน เอมะ, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม ซากีร์ พิทักษ์คุมพล, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม อภิญญา ทาจิต, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม อิสมาแอน หมัดอะด้ำ, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม เกศริน เตียวสกุล, คณะทำงาน
 ผู้แต่งร่วม ศิววงศ์ สุขทวี, คณะทำงาน
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ท942 2557 c.1 
  Barcode: 31100100016687
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV640.4.T5 ท942 2557 c.2 
  Barcode: 31100100016694
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ลี้ภัย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ไทยที่พักพิงผู้อ..
Bib 8722

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.