ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2460.A9 ก113 2550
 ISBN 9745202266 (pbk. : v.2)
 ชื่อเรื่อง กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน. เล่ม 2/
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.
 รูปเล่ม 142 หน้า : 26 ซม.
 ชื่อชุด กฎบัตรกฎหมาย ; เล่ม 2
 หมายเหตุสารบัญ Contents: สิทธิมนุษยชนสากล อังกฤษ-ไทย
-- Universal Declaration of Human Rights
-- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
-- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
-- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
-- พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460.A9 ก113 2550  
  Barcode: 30100100001523
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กฎบัตรกฎหมาย สิท..
Bib 202

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.