ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC580.T5 ห735 2565
 ISBN 9786168274217 (pbk.)
 ISBN 9786168274200 (pbk. : Summary)
 ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์ เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง เอกสาร/สื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พริ้นท์เอเบิ้ล, 2565.
 รูปเล่ม 155 หน้า ; 30 ซม. + Summary (50 หน้า ; 24 ซม.)
 หมายเหตุสารบัญ Contents: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการริเริ่มงานศึกษา
-- ที่มาและความสำคัญ
-- สรุปผลการศึกษา
-- พลวัตของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
-- สองทศวรรษสิทธิมนุษยชนไทย
-- สองทศวรรษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
-- ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย
--- สรุปความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนในรอบ 2 ทศวรรษ กสม.
-- ข้อเสนอแนะ.
 บทคัดย่อ Summary: เอกสาร/สื่อเผยแพร่ผลการศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทสรุปการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดยประมวลจากรายงานการศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” ซึ่งจัดทำโดยคณะผู้ศึกษาจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เผยแพร่เป็นการทั่วไปกับบุคคล ภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐทั้งภาคปฏิบัติและภาคนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และสร้างรูปธรรมการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 ผู้แต่งร่วม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม (เอกสารเผยแพร่)
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง E-book (เอกสารเผยแพร่)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565  
  Barcode: 31100100031901
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565 SUM c.1 
  Barcode: 31100100031857
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565 SUM c.2 
  Barcode: 31100100031864
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565 SUM c.3 
  Barcode: 31100100031871
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565 SUM c.4 
  Barcode: 31100100031888
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ห735 2565 SUM c.5 
  Barcode: 31100100031895
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 13189

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.