ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2460.A92017 พ371 2563
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 220/2561) / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563.
 รูปเล่ม 305 หน้า ; 30 ซม.
 บทคัดย่อ Abstract: กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และรวมทั้งผู้ที่สนใจ
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ New Arrivals 06-2022
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460.A92017 พ371 2563 c.1 
  Barcode: 30100100131251
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460.A92017 พ371 2563 c.2 
  Barcode: 30100100131268
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติประ..
Bib 13079

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.