ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,949 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ สิทธิมนุษยชน
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
3 ปี กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บร..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC599.T5
ส647 2554 
Rated: 5.0/2
365 วัน ทนายสมชาย นีละไพจิตร หายไปไหน?
    / 2548
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ส547 2548 
Rated: 5.0/1
Understanding our rights : human rights
   Kalpalata Dutta / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.aihrhre.org/wp-cont..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC571
K148 2012 
Rated: 5.0/1
กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2460.A9
ก113 2550 
Rated: 5.0/1
กระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QH76.5.T5
ก218 2548 
Rated: 5.0/1
ไทยที่พักพิงผู้อพยพหนีภัยสงครามผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV640.4.T5
ท942 2557 
Rated: 5.0/1
บันทึกชีวิต เส้นทางสู่สิทธิสมรสเท่าเทียม
    / 2566
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1034.T5
บ268 2566 
Rated: 5.0/1
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแ..
    / 2563
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2460.A92017
พ371 2563 
Rated: 5.0/1
พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
   เสน่ห์ จามริก / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC571
ส898 2545 
Rated: 5.0/2
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2554
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC575
บ153 2554 
Rated: 5.0/1
รายงานฉบับสมบูรณ์ เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสั..
    / 2565
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
JC580.T5
ห735 2565 
Rated: 5.0/2
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย..
   ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ / 2562
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 6 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HV1484.T5
ด426 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [163]   [แสดง 12/1949 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.