ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 180 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ สิทธิพลเมือง
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/2
12 years a slave : A film by Steve McQueen
    / 2014
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV T971 2014 
Rated: 5.0/1
Captain America : the first avenger
    / 2011
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C254 2011 
Rated: 5.0/1
ไทยที่พักพิงผู้อพยพหนีภัยสงครามผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV640.4.T5
ท942 2557 
Rated: 4.0/1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประ..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KJC5132.A54
ก642 2549 
Rated: 4.0/1
รายงานการวิจัยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษารูปแบบการจ..
   วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ / 2538
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2469.A9
ว225 2538 
1917
    / 2020
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV A111 2020 
Allegiant
    / 2016
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt3..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV A528 2016 
Amazing grace
    / 2006
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV
A489 2006 
Aparajito
    / 1956
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV A639 1956 
The birth of a nation
    / 2016
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt4..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV B619 2016 
The book thief
    / 2013
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV B724 2013 
A civil action
    / 2011
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?f..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
MOV C582 2011 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [15]   [แสดง 12/180 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.