ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 41 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ สิทธิคนพิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 3.0/1
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิมนุษยชนของคนพิการ :..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV1559.T5
ร451 2545 
The intouchables
    / 2013
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV I619 2013 
กระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลือคนพิการ
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7255.T5
ก318 2555 
กระบวนการ (ที่ตกหล่น) บนเส้นทางจ้างงานคนพิการ
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7256.T5
ก219 2560 
ก้าวแรกที่เท่าเทียม
   เฮกแมน, เจมส์ เจ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC4069.2
ฮ591 2559 
กู้ยืมเงิน...โอกาสหรือกับดักบนเส้นทางสร้างอาชีพคนพิการ
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7256.T5
ก743 2560 
คนพิการกับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
K3242.4
ค139 2552 
ครอบครัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
   ขนิษฐา เทวินทรภักติ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ759.913
ข226 2555 
ความเห็นทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม แ..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K3240
ค181 2545 
คู่มือคนพิการ
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV1559.T5
ค695 2546 
งานที่รัก...ชีวิตอิสระในวิถีชุมชน กับอาชีพที่สร้างรายได้ ถอด..
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7256.T5
ง312 2560 
งานวิจัยเรื่อง "กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการป..
    / 2545
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD7256.T5
ง319 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/41 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.