ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Children Legal status, laws, etc.
ผลการค้นหา เลขเรียก
Handbook on the optional protocol on the sale of children, c..
    / 2009
   ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ เอกสารฉบับเต็ม (PDF)(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.unicef-irc.org/publ..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
e-Book 
Child protection programme strategy and programming process
   Hong, Sawon / 2007
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV713
H772 2007 
Convention on the Rights of the Child
    / 2014
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K996
C766 2014 
Free and safe to protest : Policing assemblies involving chi..
    / 2023
   ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ เอกสารฉบับเต็ม (PDF)(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [https://www.unicef.org/media/1..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
e-Book 
General comments adopted by the Committee on the Rights ofth..
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
K639.A38
G326 2003 
Hidden scandal, secret shame : torture and ill-treatment of ..
    / 2000
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.amnesty.org/en/libr..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6626.5
H632 2000 
Human rights in practice : a guide to assist trafficked wome..
    / 1999
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ281
H918 1999 
International law concerning child civilians in armed confli..
   Kuper, Jenny / 1997
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KZ6515
K967 1997 
Know your rights and claim them
   Parker, Nicky / 2021
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FIC K731
P242 2021 
Konvensyen mengenai hak kanak-kanak
    / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.suhakam.org.my/wp-c..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPG1475
S962 2004 
Laws relating to prevention and combating commercial sexual ..
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT4378.A9
L425 2003 
A sourcebook for reporting under the Convention on the Right..
   Vitit Muntarbhorn / 1997
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
K639
V844 1997 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.