ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Child welfare Thailand
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 เลขเรียก HQ792.T5 ว594 2537
 ผู้แต่ง วิทิต มันตาภรณ์
 ชื่อเรื่อง เอดส์และสิทธิเด็ก : ผลกระทบต่อประเทศไทย / วิทิต มันตาภรณ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง AIDS and child rights : the impact on Thailand
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย, 2537.
 รูปเล่ม 118 หน้า ; 29 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 หัวเรื่อง กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--ในวัยทารกและเด็ก
 หัวเรื่อง โรคเอดส์ในเด็ก--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก--ไทย
 หัวเรื่อง Children's rights--Thailand
 หัวเรื่อง Child welfare--Thailand
 ผู้แต่งนิติบุคคล สมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HQ792.T5 ว594 2537  
  Barcode: 30100100058633
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
Bib 7227
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.