ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Arbitration and award Thailand
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 เลขเรียก KPT1829.A312002 พ371 2546
 ISBN 9743451978 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ฉบับภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ : พร้อมทั้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่เกี่ยวข้อง / สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Arbitration Act B.E. 2545 (2002)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.
 รูปเล่ม 52 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง อนุญาโตตุลาการและการตัดสิน--ไทย
 หัวเรื่อง Arbitration and award--Thailand
 หัวเรื่อง อนุญาโตตุลาการการค้า--ไทย
 คำศัพท์เนื้อหา พระราชบัญญัติ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT1829.A312002 พ371 2546 c.1 
  Barcode: 30100100040072
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT1829.A312002 พ371 2546 c.2 
  Barcode: 30100100040089
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Bib 1963
 

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.